Hoàng Châu

Khó khăn không phải việc tìm mua tinh dầu mà khó khăn ở việc tìm được nơi mua có thể tin tưởng! Tại The Sala tôi đã tìm được đúng những thứ cần tìm: Sản phẩm chất lượng. nhân viên thân thiện, tư vấn kỹ lưỡng, kiến thức chuyên môn tốt để hướng dẫn sử dụng đúng cách! Ủng hộ shop!

Bình luận!