• Mở Cửa: 09 A.M - 09 P.M
  • Phone: +8484 284 2248

Dầu Nền

Dầu nền – hay dầu mang là dầu giúp pha loãng tinh dầu và giữ được những tinh chất trong tinh dầu.

Showing all 2 results

x
X